top of page

De betekenis van de 7 klassieke planeten Hēlios/de Zon


De astrologie draait voor een groot gedeelte – maar niet alleen – om de planeten. De planeten zijn duidelijk de hoofdrolspelers van de astrologie. Veel factoren in de horoscoop ontlenen ofwel hun inhoudelijke betekenis ofwel hun daadwerkelijke betekenis in een specifieke geboortehoroscoop enkel en alleen aan de planeten. Hun positie in teken en huis, hun conditie en werkingskracht, hun invloed op elkaar via aspecten, werd dan ook zorgvuldig afgewogen om tot een zo correct mogelijke duiding te komen.

In dit blog vertel ik iets over de essentie van de 7 klassieke planeten, per stuk. Dit blog gaat over Hēlios/de Zon. Maar eerst iets over de twee lichten, Zon en Maan.

Zon en Maan

Alle astrologische symboliek begint met – en is afgeleid van – de Zon en de Maan. Zon en Maan zijn volgens de Griekse astrologen de ‘aanduiders van iemands alles’, de ‘rulers of one's all'. Eerst iets over deze twee planeten als paar.

Als godheid, als theos, fungeert de Zon als datgene wat iets tot leven wekt. De Zon werd aanbeden als de levenbrenger, de levengever. Denk aan de dageraad, als de Zon opkomt wordt de natuur wakker, alles komt tot leven. De kracht van licht, meer specifiek zonlicht, is natuurlijk welbekend en van oudsher gebruikt als beeld voor dat wat ons tot leven wekt. De Zon doet dat natuurlijk letterlijk bij dageraad. En wat doen we als we wakker worden? We komen in actie, we gaan aan de slag, we beginnen onze dag.

Naast dit letterlijke ‘tot leven wekken’ in de natuur, is, in alle culturen, door alle tijden heen, de Zon ook figuurlijk gebruikt als metafoor voor dat wat ons tot leven wekt. Dat is onze innerlijke zon, datgene wat de mens van binnenuit verwarmt en tot leven wekt, inspireert, richting geeft, en je aanspoort dingen te doen. Dat is de werking van de Zon in onze ziel. Er is iets in ons dat ons aanspoort tot actie. Dat noemen we over het algemeen ‘motivatie’, of ook ‘inspiratie’. Iets dat ons, net zoals de zonsopkomst in de ochtend, tot actie aanspoort en motiveert ‘om uit bed te komen’. Een impuls van binnenuit, die energie, plezier en bij navolging voldoening met zich meebrengt.

Sēlenē/De Maan

De Zon is dus het archetype van de levenwekkende impuls. De Maan is het archetype van de concrete manifestatie, de vormgever, die de impulsen tot aanzien brengt, laat groeien en materialiseert. De Maan is de matrix. Zij representeert het concrete materiaal waarin – of waardoor – de zonne-impuls werkelijkheid wordt. Die zich manifesteert in de natuur, waarin de Zon alles wakker maakt en tot leven wekt, maar de Maan al het leven materialiseert: planten, dieren, alles wat groeit en bloeit.

Dat wat gebeurt, dat wat wordt, dat wat zich materialiseert als gevolg van een impuls, zien we concreet terug in de Maan-matrix. Die matrix is dus het bouwmateriaal waarin en waarmee de zonne-impuls zich manifesteert, of dat materiaal nou een grondstof is, ons lichaam, of de natuur om ons heen.

Dat is de reden dat ik deze blogserie begon met Sēlenē/de Maan. Zij is in wezen de spiegel waarin het zonlicht als het ware gereflecteerd wordt, tot aanzien komt.

In relatie daarmee zou je de zon “de verborgen regisseur” kunnen noemen.

Eén principe, vele gerelateerde betekenissen

Er zijn hele lange lijsten van steekwoorden voor de planeten: over welke onderwerpen, dingen, type mensen, situaties en verschijnselen ze zeggenschap hebben. Die lijsten zijn eindeloos en niet altijd even logisch of begrijpelijk. Dat probleem verdwijnt als we weten wat de essentie is van een planeet.

In zekere zin is de basis van de toewijzing van betekenissen en allerlei onderwerpen aan de planeten gebaseerd op een kernprincipe dat de kern vormt van wat de planeet betekent, doet en representeert in ons leven. Als men dat kernprincipe weet, dan begrijpt men welke betekenissen als vanzelfsprekend daaruit voortvloeien.

Om het even technisch te zeggen: de kern van elke planeet is zijn denotatie, en dat duidt op de letterlijke betekenis van een woord, of in dit geval, een planeet. Alle andere associaties van een planeet noemt men connotatie: de 'verborgen', secundaire, sociaal-culturele associaties van een woord, in dit geval, een planeet. De connotatie ('bijklank, ondertoon, bijbetekenis, gevoelswaarde') van een woord of kleine woordgroep is de ermee verbonden voorstelling, vaak van emotionele aard, boven op de eigenlijke betekenis van het woord, de al genoemde denotatie (zegt Wikipedia).

Dit zijn de denotaties (en connotaties) van Hēlios/de Zon

Hēlios/de Zon. De functie van de Maan werd aangeduid met de term sullepsis wat ‘samen nemen’ betekent (‘to take together’), maar ook conceptie, zwangerschap, het verzamelen of ontvangen (lepsis) van indrukken. Het is dus ontvankelijkheid op zichzelf en als zodanig, het ontvankelijk zijn en het vermogen om beelden en indrukken te ontvangen en vast te houden, te verzamelen. Maar zonder onderscheid, zonder selectie. Álles wordt opgenomen en verzameld.

De Zon werd aangeduid met de term katalepsis: iets beetpakken en het vasthouden (‘to take something and hold it down’). De Zon selecteert, hij kiest, hij reageert en selecteert iets en gaat daarmee aan de slag, handelt ernaar, hij zet dat in het licht. De Maan verzamelt, de Zon selecteert, hij verkiest (uitverkoren), maakt zichtbaar, maakt exclusief, hij loutert, maakt openbaar, toont iets, zet het in het licht of overstraalt het, gaat tot actie over.

Alles wat associaties (connotaties) oproept met zichtbaar zijn, opvallen, bekend zijn, populariteit, indruk maken, daadkracht, invloed hebben, invloedrijke positie, opgehemeld worden, charisma, warmte en uitstraling, erkenning en respect krijgen of afdwingen, de spil zijn, etc., behoort tot de onderwerpen, dingen, situaties en personen waar de Zon over heerst.

Positief: macht, leiding, autoriteit; succes, erkenning, aanzien, eer, roem, belangrijke maatschappelijke positie, voorname en royale levensstijl, comfort, luxe.

Negatief: overmacht, dwingelandij; schijn ophouden; overdreven luxe en comfort, overdreven levenseisen.

Positief oerbeeld van de Zon: de Koning. Negatief oerbeeld hiervan: de Tiran.

Vettius Valens (2e eeuw na Chr.) noemt het volgende bij Hēlios/de Zon

“De allesziende Zon, dan, omdat hij waarlijk vuurachtig is en het licht van de geest (mind), het orgaan van perceptie (waarnemingsorgaan) van de ziel, is betekenisvol bij de geboorte voor een koninklijk ambt; hegemonie; geest; praktische kennis (wisdom); uiterlijke vorm; beweging; omvang van iemands fortuin (fortune); bekendheid (public registration); actie; (populair) leiderschap; beoordelingsvermogen (judgement is mogelijk ook onderscheidingsvermogen); vader; meesterschap; vriendschap; personen met hoge, goede reputatie; eerbetoon met afbeeldingen, standbeelden en bekroning van ambt; hogepriesters van het vaderland…(lacune in de tekst); van plaatsen.”

Cornelis Gorter (1903 - 1942) over de Zon

Het type vertoont een sterk machtsstreven, heerszucht, alhoewel dit gepaard gaat met grote organisatorische bekwaamheden. Bij goede standen eveneens grote eerlijkheid, openheid. er wordt gestreden met open vizier. Eerzucht. Het willen bereiken van een hoge positie, vaak in dienst van het land, speelt hierbij een belangrijke rol.

Bij goede conditie en gunstige contacten met andere planeten is een zeker maatschappelijk succes te verwachten, terwijl een harmonische machtsontwikkeling tot dit succes bijdraagt. Eveneens wordt hierdoor de levenskracht versterkt, goede gezondheid en een snel herstel na ziekten.

Bij slechte conditie en minder goede contacten met andere planeten, een te sterk verbruik van de levenskracht of een belangrijk verminderde levenskracht. Kan uitwerken uit op ziektegebied, als hartaandoeningen, ruggemergslijden, storingen in de bloedcirculatie, diverse oogaandoeningen. Natuurlijk spelen de tekens, waarin de Zon en planeten staan, hierbij een grote rol.

De heerszucht wordt tot tirannie, de sterke wilskracht voert hierbij tot ernstige conflicten, de krachten worden overschat, er worden verkeerde besluiten genomen. Na aanvankelijk succes, dat echter bereikt wordt onder heftige spanningen, is een val onvermijdelijk, ernstige, dikwijls tragische gebeurtenissen beëindigen de loopbaan.

Jimi Hendrix

Een van de mogelijk effecten van een goed geplaatste zon in de horoscoop is dat je op de een of andere manier een icoon kunt worden.

Dat geldt zeker voor gitarist Jimi Hendrix die de wereld opschudde en wakker schudde met zijn virtuoze gitaarspel en innovatieve gebruik van – destijds – moderne technieken om het gitaargeluid te vervormen en te versterken. Hendrix veranderde het aanzien van de rockmuziek.

Er is een anekdote over twee gitaristen die eind jaren zestig hele grote namen waren in de popmuziek, Pete Townshend van de Who en Eric Clapton van Cream. Zij waren naar verluidt bij een concert van Jimi en trokken een beetje wit weg toen ze zagen en hoorden wat Jimi allemaal kon met zijn gitaar.

Jimi's zon in het eerste teken van zijn horoscoop, in de ascendant, geflankeerd door Mercurius (virtuositeit) en Venus (muzikaliteit) getuigen van zijn invloed en impact..

Bij leven was Jimi al beroemd, na zijn (te) vroege dood legendarisch. Een icoon.

![endif]--


Uitgelichte berichten
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page