01

Geboortehoroscoop

“Ieders leven is de geschiedenis van een zelfverwerkelijking van het onbewuste. Alles wat in het onbewuste ligt, wil tot vervulling komen en ook de persoonlijkheid wil zich uit haar onbewuste toestand ontvouwen en zichzelf als totaliteit beleven.” 

CARL GUSTAV JUNG 


De geboortehoroscopie is de meest bekende en de meest verbreide vorm van astrologie. Op basis van geboortedatum, geboorteplaats en geboorte-tijdstip wordt een persoonlijke geboortehoroscoop berekend.

De menselijke psyche is erg complex en subtiel. Wij zijn complexe wezens, gemotiveerd door soms tegenstrijdige impulsen. Met behulp van je geboortehoroscoop kan ik aangeven wat de lijnen zijn waarlangs je karakter zich ontwikkeld heeft, en welke processen en mechanismen daarin hoofdzakelijk werkzaam zijn (geweest). Ik streef daarbij naar een zo objectief mogelijke weergave van de belangrijkste astrologische gegevens in je geboortehoroscoop. 
De bedoeling van dit consult is vooral om dingen te verduidelijken. Een horoscoopanalyse als deze stelt je in staat bepaalde stukken van je karakter beter waar te nemen, objectiever te beschouwen. In die zin helpt een horoscoop je duidelijker zicht te krijgen op je sterke en zwakke kanten en, als gevolg daarvan, een beter beeld geven van je groeipotentieel. In feite houdt een astroloog je een spiegel voor. 
Iedere horoscoop heeft zijn eigen unieke benadrukking van bepaalde astrologische factoren. Soms zijn dat dierenriemtekens, soms zijn dat planeten, soms zijn dat bepaalde verbindingen tussen planeten.

02

Vraaghoroscoop

Er is een speciale tak van de astrologie die zich bezig houdt met de kunst van het beantwoorden van vragen. De astroloog beantwoordt deze vragen aan de hand van de horoscoop van het moment waarop de vraag hem gesteld wordt. Een vraaghoroscoop wordt berekend voor het moment waarop de vraag door de astroloog ontvangen wordt, hem/haar ter ore of onder ogen komt, of door hem of haar begrepen wordt. De vraag wordt als het ware ‘geboren’ op dat moment. 

De duiding van zo’n vraaghoroscoop beperkt zich tot een klein aantal onderdelen ervan, twee of drie planeten en een paar andere astrologische factoren. 

Een vraaghoroscoop is heel concreet. Een vraaghoroscoop is een fantastisch adviserings- en coaching instrument: open en eerlijk (dus: weet wat je vraagt!), en het toont de wegen die je als vrager kunt bewandelen en de voetangels die je het best kunt vermijden.

Een consult duurt tussen de anderhalf en twee uur. Eventuele opname en PowerPoint krijgt u naderhand opgestuurd. 

03

Astrologische vooruitblik

Een geboortehoroscoop is een soort ‘bevroren’ beeld van de hemel op het moment van je geboorte. De planeten staan daar allemaal op een ‘vaste’ plaats. Dit stelt de astroloog in staat uitspraken te doen over je leven en je persoonlijkheid.  Maar de planeten blijven natuurlijk gewoon hun rondjes lopen door de zodiak, en dus ook door je horoscoop. 


In dit consult kan ik je informeren over de planeten die in een – vooraf bepaald – tijdsbestek contacten maken met andere horoscoopfactoren in je geboortehoroscoop. Dit consult is een verkenning van de processen die op dit moment en in de nabije toekomst gaande zijn in je horoscoop, en dus in jouw leven.

04

School- en beroepskeuze advies

Bij deze consultvorm wordt vanuit de geboortehoroscoop een passend advies gegeven ten aanzien van iemands aan te bevelen opleiding of beroepskeuze. 
In de geboortehoroscoop zijn aanwijzingen te vinden omtrent de voorkeur en aanleg voor bepaalde werkomstandigheden waarin iemand zich prettig zou voelen en optimaal tot zijn/haar recht zou komen. De school- of vakkenpakket keuze kan hierop afgestemd worden. 
Hierbij kan dus rekening gehouden worden met de aanleg van de betreffende persoon en eventuele ontwikkelingen daarin die van invloed kunnen zijn op de school- en beroepskeuze. 
Dit garandeert een school- en beroepskeuze die gebaseerd is op individuele aanleg en persoonlijkheid, ook al heeft de persoon in kwestie nog geen duidelijk beeld van wat hij/zij wil. 

05

Lessen en Lezingen

Naast consulten geef ik ook graag lezingen en lessen aan mede-astrologen en/of geïnteresseerden. Door de jaren heen heb ik veel unieke kennis opgedaan over de klassieke astrologie, kennis die ik graag verspreid en deel.  Binnenkort zal ik ook een online cursu lanceren om het leren van astrologie nog bereikbaarder te maken.

© 2018 by Hermes. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon