Deeper into Astrology

ONLINE CURSUSSEN: Astrologie begrijpen & toepassen

"Een diepgaande studie van de astrologie gebaseerd op de filosofie die eraan ten grondslag ligt."

Waar de cursusSEN over zullen gaan

Deze opleiding en duidingstraining bestaat uit drie trajecten, elk bestaand uit een aantal modules waarin theorie en praktijk toegelicht en geoefend wordt. Men kan de modules afzonderlijk kopen en bestuderen, of als één cursuspakket (wat goedkoper is).

 

 

 

 

 

Traject 1: de Kennismakingscursus ‘Prologos’.

Aangezien we astro-logos gaan leren is deze cursus de pro-logos daarvan. Het is de kennismaking met het vakgebied van de astrologie voor mensen die er weinig tot niets van weten.

Dit traject leert je de basiskennis en basisbeginselen van de astrologie en de horoscoopduiding.

De klassieke astrologie is praktisch en concreet. Je leert A) planeten duiden in B) tekens en in C) huizen. Alles wat nodig is om dat op een correct manier te doen wordt onderdeel van je gereedschapskist.

Je leert in dit traject het volgende:

 • Het astrologisch duiden van ‘dingen’ in je leven

 • Het astrologisch duiden en in kaart brengen van personen in je leven

 • Het astrologisch duiden van situaties

 • Het astrologisch duiden van geborene, van jezelf, je karakter, je drijfveren

Dit traject is nodig om het volgende verdiepingstraject de kunnen volgen; epignosis (tenzij je al thuis bent en geschoold in klassieke of Griekse astrologie).

 

 

Traject 2: de Verdiepingscursus ‘Epignosis’ – Deeper into Astrology.

Deze tweede leergang leert je de diepere achtergronden van de astrologische principes. De voorgaande prologos cursus leert je praktische duiding en is daardoor de meer pragmatische en vaktechnische variant van deze drie trajecten.

Epignosis betekent precieze en juiste kennis, en deze cursus informeert je over het hoe en waarom van de uiteenlopende betekenissen van het astrologische vakgebied. 

Veel overgeleverde verklaringen van het hoe en waarom van de astrologische theorieën en toepassing en betekenis daarvan in de geboortehoroscoop blijken niet te kloppen.

Bijvoorbeeld: Het tweede teken Stier wordt vrouwelijk genoemd, maar een stier is een mannetje. Hoe zit dat?

Als je weet dat de betekenis van de huizen niet afkomstig is van een associatie met de 12 tekens volgens het ABC model (huis 1 = Ram en Mars; huis 2 = Stier en Venus, etc.), waar komen ze dan vandaan?

Als een retrograde planeet niet gezien wordt als iets ‘innerlijks’, hoe moeten we dit fenomeen dan begrijpen? Waar duidt het dan op?

In deze cursus komt onder andere het volgende aan bod:

 • ‘Een hardnekkig idee’, de filosofie van Plato als basis van (zowat) alle esoterie.

 • 'Het Pad Omhoog en Omlaag', hoe ideeën tot werkelijkheid worden en hoe dit in de astrologische duiding ingepast kan worden.

 • De kosmische ziel: de horoscoop als denkend en voelend ‘wezen’.

 • 'Ideaal versus werkelijkheid' in de astrologie en horoscopie: drie niveau's van astrologische duiding: archetypen (Pronoia); archetypen in actie (Heimarmenē); archetypen gematerialiseerd (anankē en tuchē).

 • Hoe de huizen aan hun betekenis gekomen zijn. Het Astrologisch ABC weerlegd.

 • Lotconcepten in de Griekse filosofie en hoe ze de basis vormen van de vroege westerse astrologie.

 • Lot in 12-voud. De 12 overkoepelende Lotconcepten van de huizen geduid: de goede (11) en kwade Daimon (12); goed (5) en slecht geluk (6); doen (10) en beleven (1); de Poorten van Hades (2 & 8); God (9) en de Godin (3).

 • De multivariabele functies van planeten in relatie tot tekens. Wat is de taak van de domicilieheer, de exaltatieheer en de grensheer (voorheen: termheer)?

 • En nog veel meer…

 

 

 

 

 

 

Traject 3: Vooruitkijken met Astrologie ‘Pronoia’ – Astrologische Prognose

Ik heb de titel pronoia voor dit traject gekozen omdat dit woord enerzijds enerzijds voorzienigheid betekent, anderzijds vooruit kijken. Het is een van de termen die voor de Maan gebruikt werd. En aangezien de Maan te maken heeft met zorg en aandacht is dat vooruit kijken van belang voor de juiste voorzorgsmaatregelen. Dit traject leert je vooruit kijken met behulp van klassiek astrologische technieken.

De serieuze studie van de Griekse astrologie (sinds 1995) heeft een aantal bijzondere prognosetechnieken aan het licht gebracht die tot dan niet of nauwelijks bekend waren. Het belangrijkste verschil met hedendaagse prognosetechnieken is dat er gewerkt werd met periodesystemen, en niet zozeer met ‘aantik-momenten’ zoals bij transits en allerlei progressie en direktiemethoden het geval is. Planeten worden geacht langere de scepter te zwaaien over langere perioden en tijdseenheden.

De volgende methoden komen aan bod:

 • aphesis

 • profecties

 • primaire direkties door de domeinen (terms) 

 • secundaire progressies

 • zonneboog direkties 

 • en de transits als dienstbaar aan al deze technieken.

Wat je als cursist kunt verwachten:

Wat leer je?

- Astrologie terug op het fundament waarop het gebouwd is

- De geheimen achter de astrologische principes onthuld

- De recente ontdekkingen in de astrologische traditie praktisch toegepast

- Welke paradigma’s je helpen een horoscoop beter te begrijpen en te duiden

Hoe leer je het?

- Online lessen en presentaties

- Verdiepingsstof in PDF vorm

- Opdrachten, oefenen

- Persoonlijke begeleiding

- Intellectueel uitdagende lesstof, emotioneel bevredigend

Wat heb je eraan?

- Je krijgt diepe en oorspronkelijke kennis van de astrologie en horoscopie

-Je maakt kennis met onvermoede methoden & technieken

- Je vakkennis verdiept zich

Wat verwacht ik van de cursist?

- Herstel van het aanzien van de astrologie door serieuze studie en kennis van de filosofische achtergronden van haar beginselen

- De bereidheid je opnieuw uiteen te zetten met je astrologische kennis en vaardigheden

- De bereidheid om niet correcte of niet bewezen aannames over astrologische uitgangspunten overboord te zetten

- De bereidheid je eigen horoscoop en biografie opnieuw te onderzoeken vanuit nieuwe astrologische perspectieven

Stuur me een mail

En krijg meer informatie

© 2018 by Hermes. Proudly created with Wix.com

 • Facebook Social Icon