top of page

Deeper into Astrology

 Hellenistische Astrologie: beter begrijpen en toepassen

"Een diepgaande studie van de astrologie gebaseerd op de filosofie die eraan ten grondslag ligt."

Logo Prologos.jpg
Logo Epignosis.jpg
Logo Pronoia.jpg

Waar de cursusSEN over zullen gaan

Deze opleiding en duidingstraining bestaat uit een drietal trajecten; een voorbereidend traject, Prologos; de verdiepingscursus ‘Epignosis’ die de hellenistische astrologie presenteert; en tenslotte het ‘Pronoia’-traject waarin de klassieke astrologische prognose wordt bestudeerd.

 

Elk traject bestaat uit een aantal modules waarin theorie en praktijk toegelicht en geoefend wordt. Elke opdracht wordt door de cursist schriftelijk uitgewerkt en uitgebreid door mij becommentarieerd (indien nodig 😊)

 

 

 

 

Traject 1: de Kennismakingscursus ‘Prologos’.

Dit traject is bedoeld voor geïnteresseerden die opgeleid zijn in moderne horoscoopduiding, maar nog geen enkele kennis hebben van traditionele astrologie.

In dat geval is het prologos-traject verplichte kost voordat men het volgende traject kan bestuderen.

De student heeft dus voorkennis van de basisbeginselen van de horoscoopduiding: planeten, tekens, huizen en aspecten.

In dit traject leer je de regels en basisbeginselen van praktische objectieve horoscoopduiding.

 

Het is geen cursus voor mensen die nog niets van astrologie en horoscoopduiding weten!

 

 

Traject 2: de Verdiepingscursus ‘Epignosis’ – Deeper into Astrology.

Het woord ‘Epi-gnosis’ betekent precieze en juiste kennis, en dit traject informeert je over het hoe en waarom van de uiteenlopende betekenissen van het astrologische vakgebied.

Ik baseer met hierbij hoofdzakelijk op het werk van Robert Schmidt over hellenistische astrologie en hoe ik geleerd heb dat te gebruiken in horoscoopduiding.

Als je bent vastgeroest in je astrologische praktijk, als je astrologische routines een beetje opgedroogd zijn en je het allemaal al wel een beetje gezien hebt, dan zullen je de schellen van de ogen vallen met dit traject.

Schmidts werk is baanbrekend geweest in het begrip van wat precies de bedoeling was van de grondleggers van de westerse astrologische traditie.

Je begrip van de astrologie verdiept zich en je duidingsprincipes zullen verbeteren.

 

 

 

 

 

 

Traject 3: Vooruitkijken met Astrologie ‘Pronoia’ – Astrologische Prognose

De studie van de Griekse astrologie (sinds 1995) heeft een aantal bijzondere prognosetechnieken aan het licht gebracht die tot dan niet of nauwelijks bekend waren.

Het belangrijkste verschil met hedendaagse prognosetechnieken is dat er gewerkt werd met periodesystemen, en niet zozeer met ‘aantik-momenten’ zoals bij transits en allerlei progressie en direktiemethoden het geval is. Planeten worden geacht langere de scepter te zwaaien over langere perioden en tijdseenheden.

 

 

Men kan de modules afzonderlijk kopen en bestuderen, of als één cursuspakket (wat goedkoper is).

Logo Prologos.jpg
Logo Epignosis.jpg
Logo Pronoia.jpg

Wat je als cursist kunt verwachten:

Wat leer je?

- Astrologie terug op het fundament waarop het gebouwd is

- De geheimen achter de astrologische principes onthuld

- De recente ontdekkingen in de astrologische traditie praktisch toegepast

- Welke paradigma’s je helpen een horoscoop beter te begrijpen en te duiden

Hoe leer je het?

- Online lessen en presentaties

- Verdiepingsstof in PDF vorm

- Opdrachten, oefenen

- Persoonlijke begeleiding

- Intellectueel uitdagende lesstof, emotioneel bevredigend

Wat heb je eraan?

- Je krijgt diepe en oorspronkelijke kennis van de astrologie en horoscopie

-Je maakt kennis met onvermoede methoden & technieken

- Je vakkennis verdiept zich

Wat verwacht ik van de cursist?

- Herstel van het aanzien van de astrologie door serieuze studie en kennis van de filosofische achtergronden van haar beginselen

- De bereidheid je opnieuw uiteen te zetten met je astrologische kennis en vaardigheden

- De bereidheid om niet correcte of niet bewezen aannames over astrologische uitgangspunten overboord te zetten

- De bereidheid je eigen horoscoop en biografie opnieuw te onderzoeken vanuit nieuwe astrologische perspectieven

Stuur een mail

En krijg meer informatie

bottom of page