top of page

De betekenis van de 7 klassieke planeten in de astrologie - Sēlenē/de Maan

De astrologie draait voor een groot gedeelte – maar niet alleen – om de planeten. De planeten zijn duidelijk de hoofdrolspelers van de astrologie. Veel factoren in de horoscoop ontlenen ofwel hun inhoudelijke betekenis ofwel hun daadwerkelijke betekenis in een specifieke geboortehoroscoop enkel en alleen aan de planeten. Hun positie in teken en huis, hun conditie en werkingskracht, hun invloed op elkaar via onderlinge contacten (configuraties en aspecten), werd dan ook zorgvuldig afgewogen om tot een zo correct mogelijke duiding te komen.

In dit blog vertel ik iets over de essentie van de 7 klassieke planeten, en behandel ze per stuk.

Eén principe, vele gerelateerde betekenissen

Er zijn hele lange lijsten van steekwoorden voor de planeten: over welke onderwerpen, dingen, type mensen, situaties en verschijnselen ze zeggenschap hebben. Die lijsten zijn eindeloos en niet altijd even logisch of begrijpelijk. Dat probleem verdwijnt als we weten wat de essentie is van een planeet.

In zekere zin is de basis van de toewijzing van betekenissen en allerlei onderwerpen aan de planeten gebaseerd op een kernprincipe dat de kern vormt van wat de planeet betekent, doet en representeert in ons leven. Als men dat kernprincipe weet, dan begrijpt men welke betekenissen als vanzelfsprekend daaruit voortvloeien.

Om het even technisch te zeggen: de kern van elke planeet is zijn denotatie, en dat duidt op de letterlijke betekenis van een woord, of in dit geval, een planeet. Alle andere associaties van een planeet noemt men connotatie: de 'verborgen', secundaire, sociaal-culturele associaties van een woord, in dit geval, een planeet. De connotatie ('bijklank, ondertoon, bijbetekenis, gevoelswaarde') van een woord of kleine woordgroep is de ermee verbonden voorstelling, vaak van emotionele aard, boven op de eigenlijke betekenis van het woord, de al genoemde denotatie (zegt Wikipedia).

Planeetparen

Ik presenteer dit betoog aan de hand van planeetparen, d.w.z. ik contrasteer de betekenis van een planeet met de planeet die het tegenovergestelde principe vertegenwoordigt. Dit is slechts één manier om planeten met elkaar te vergelijken, er zijn vele andere manieren om dat te doen. Maar de verder uitleg zal laten zien hoe wezenlijk die tegengestelde principes zijn.

Ze worden ook gesuggereerd door het feit dat deze planeetparen – als contrast – ook in de zodiakcirkel te zien zijn. Zie bijgaande afbeelding.

Daarin zie je dat elk teken waar een planeet zijn domicilie heeft, altijd tegenover het domicilie van een andere planeet ligt. En dat zijn altijd dezelfde planeetparen:

  • Domicilie van Zon en Maan liggen altijd tegenover die van Saturnus en vice versa.

  • Domicilies van Venus ligt altijd tegenover die van Mars en vice versa.

  • Domicilies van Mercurius ligt altijd tegenover die van Jupiter en vice versa.

Dit zijn de denotaties (en connotaties) van Sēlenē/de Maan, afkomstig uit de bron van de westerse astrologie.

[endif]--Sēlenē/de Maan kernprincipe: als tegenhanger van Kronos/Saturnus (die verwaarloost en negeert), is de Maan sullepsis zij geeft aandacht, ze verzamelt/ontvangt en sluit in (to gather & include). De Maan is ook pronoia: voorzorg, vooruitzien, zij heeft aandacht en gaat zorgen voor.

Dus alles wat associaties (connotaties) oproept met ontvankelijkheid (dromerigheid, romantische dromerijen), met emotionele betrokkenheid en zorgzaamheid, met aandacht, zachtheid, vriendelijkheid, medeleven, belangeloosheid etc., behoort tot de onderwerpen, dingen, situaties en personen waar Sēlenē/de Maan over heerst.

Positief oerbeeld hiervan: de moeder, een warm nest.

Negatief oerbeeld hiervan: lijden aan het lege nest syndroom, betutteling.

Vettius Valens (2e eeuw na Chr.) noemt het volgende bij Sēlenē/de Maan

“Sēlenē/De Maan, omdat zij waarlijk ontstaat door de reflectie van het zonlicht en een namaaklicht bezit, heeft de betekenis van het leven; lichaam; moeder; conceptie;… (lacune van een woord); iemands persoonlijkheid; Godin; samenleven of wettig huwelijk; voedster (nurse); oudere broer (of misschien wordt een ouder familielid bedoeld); het huishouden; koningin; huisvrouw [letterlijk: mistress of the house, de baas in huis]; eigendom; fortuin; stad; samenscholingen; bijeenkomsten van menigten (crowds); ontvangsten (receipts); uitgaven; huis; schepen; in het buitenland wonen; dwalen/zwerven (want zij handhaaft geen rechte lijn (koers) door [haar domicilie] Kreeft).”

De Nederlandse astroloog Cornelis Gorter (1903 - 1942) zei het volgende over de Maan, als deze sterk is in een horoscoop.

“Het leven wordt sterk beïnvloed door gevoeligheid, ontvankelijkheid, rusteloosheid, onbestendigheid. Sterke sympathieën en antipathieën werken in op het maatschappelijk succes.

Grote veranderlijkheid van karakter, een overdreven sterk gevoelsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Dit type is gewoonlijk sterk gehecht aan vormen. Meestal grote voorliefde voor het verleden, liefde voor geschiedenis. Grote huiselijkheid, ondanks de liefde voor verandering; een sterke band met de moeder. Bij vrouwen is grote vruchtbaarheid te verwachten bij een dominerende Maanpositie. Gunstige aspecten maken dit type vooral gezellig (Venus en Zon). een uitstekend, scherp verstand (Mercurius) maatschappelijk succes (Venus & Jupiter), waarbij populariteit bij het volk dikwijls voorkomt, terwijl de gezondheid dan meestal vrij goed is. Een geregelde stofwisseling en bij vrouwen een geregelde en harmonische werking van de specifiek vrouwelijke lichaamsfuncties.

Ongunstige aspecten hebben impopulariteit bij het volk tot resultaat, terwijl tevens de familiebanden een bron zijn van twist, huiselijke conflicten (Mars, Pluto, Uranus) of depressie en teleurstelling (Saturnus). De oorzaak zit hem in het eigen, wisselende humeur, waardoor de omgeving sterk geprikkeld wordt.

De gezondheid is in de jeugd zwak (met Saturnus), terwijl afflicties op de Maan stofwisselingsziekten in de hand werken, psychische ziekten, voortspruitend uit depressieve toestanden, onregelmatigheden (bij vrouwen) in de vrouwelijke functies, maaglijden, enz.”

Moeder Teresa

Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu (Skopje, 26 augustus 1910 – Calcutta, 5 september 1997), was een wereldberoemde en ook controversiële katholieke zuster, stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde en Nobelprijswinnares voor de vrede. Zij zette zich in onder de armsten der armen in India. De congregatie die ze in 1950 stichtte telde in 1995 meer dan 3.500 leden met 300 tehuizen in 25 landen. In 2003 werd ze zalig verklaard en op 4 september 2016 zelfs heilig.

Hier is haar horoscoop afgebeeld, berekend voor middernacht (Greenwich tijd), er zijn onduidelijkheden over haar geboortegegevens, vaak wordt 27 augustus als haar geboortedag gegeven, maar dat was de dag dat ze gedoopt werd. Als geboortetijd wordt vaak 14.25 uur gegeven, maar dat zijn ‘dirty data’.

Er zijn door die ontbrekende geboortetijd een aantal dingen die we niet weten over deze horoscoop. We weten niet wat haar ascendantteken is, en daardoor weten we niet in welke huizen van de horoscoop haar planeten terecht komen. Op zich is dat allemaal tamelijk vitale informatie voor goede horoscoopduiding, maar in dit geval is de locatie van Sēlenē/de Maan in het teken Stier informatief genoeg.

Het feit dat ze ‘moeder’ Teresa werd genoemd en zo ook bekend werd, is een eretitel passend bij Sēlenē/de Maan.

De conditie van deze planeet in haar horoscoop is erg goed. De reden is dat elke planeet ook een teken heeft waarin de kwaliteiten ervan – in aanleg – opvallend positief werken. Voor Sēlenē/de Maan is dat het teken Stier, zoals bij moeder Teresa het geval was. Dat specifieke teken (Stier) noemen we de exaltatie van Sēlenē/de Maan.

Alle kwaliteiten die met zorgzaamheid, aandacht en hulpvaardigheid te maken hebben worden als het ware geëxalteerd. En het was met name haar belangeloze naastenliefde waarvoor zij geëerd werd.

Het feit dat ze ook controversieel was zien we aan het feit dat Sēlenē/de Maan naast de planeet Kronos/Saturnus staat. Dat noemen we een conjunctie. En Kronos/Saturnus staat bekend als de planeet die met oneer, aantijgingen en smaad te maken. Maar Sēlenē/de Maan geplaatst in haar exaltatieteken Stier wint, ze werd heilig verklaard.

Wil je hier meer van weten? Kom op cursus (start op 10 maart in Overlangel).

Wil je weten hoe Sēlenē/de Maan in jouw horoscoop werkzaam is? Kom op consult.

![endif]--


Uitgelichte berichten
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page