top of page

Saturnus in actie - De prins en zijn panden

In mijn vorige blog schreef ik over de affaire Vermeend, waarvan (mij) geen geboortetijd bekend is.

Met regelmaat schrijven astrologen me dat ze geen uitspraken durven te doen over iemands horoscoop als de geboortetijd niet bekend is. In de kwestie Vermeend (en de kwestie Camiel Eurlings) was dat geen probleem mijns inziens. De feiten konden goed gestaafd worden met door mij benoemde astrologische gegevens in die blogs.

Eind vorig jaar speelde er (eventjes) een andere kwestie, rondom Prins Bernhard jr. Die kwam in opspraak. Zijn geboortetijd is wél bekend.

De prins en zijn horoscoop

Hieronder is zijn geboortehoroscoop afgebeeld (de middencirkel, bron: Selma Schepel, Sterrentijd van de Amsterdamse Salon), met daaromheen de planeetstanden van 1 november 2017 (00.00 uur), toen er krantenartikelen verschenen over de prins en zijn onroerend goed.

Verder zijn in het blokje de opeenvolgende jaartekens afgebeeld (de techniek die ‘profectie’ genoemd wordt), waarover ik verderop schrijf.

Geboortetijd bekend, geborenes leven in perspectief

Als we de geboortegegevens hebben (ook al is iemands geboortetijd bij benadering, op – zeg – 10 minuten), dan heeft de astroloog alle gegevens in handen om het leven van geborene uitvoerig in kaart te brengen.

We weten dan wat iemands ascendant is, en daardoor weten we hoe de planeten verdeeld zijn over de 12 tekens van de dierenriem en in welke huizen ze staan; we weten welke planeet welke van de 12 huizen onder zijn hoede heeft (we noemen dat huisheren), etc..

Maar wat belangrijker is, we hebben duidelijkere timingsmechanismen in handen om en de ontwikkelingen in het leven van geborene in een tijdsperspectief te plaatsen.

Transits zijn niet altijd even belangrijk of invloedrijk

In mijn vorige blog – over de affaire Vermeend – gebruikte ik de transit van Saturnus over zijn Mercurius die de affaire rondom plagiaat (over)duidelijk aanwijst en symboliseert.

Maar omdat we zijn geboortetijd niet kennen, is het niet duidelijk waarom nu juist Vermeends Mercurius specifiek te maken heeft met zijn reputatie (wat we normaliter aan huis 10 van de horoscoop toeschrijven), die door Saturnus in een verdacht daglicht gesteld wordt. En schade lijdt.

Prins Bernhard jr. kwam eind 2017 ook in een verdacht daglicht te staan vanwege zijn onroerend goed. Ook in zijn geval was Saturnus de planeet die hier verantwoordelijk voor was, zoals we zo meteen zullen zien.

Aan de hand van zijn casus kan ik illustreren dat het gebruik van transits een hulptechniek is, die gebruikt moeten worden om andere timingstechnieken te ondersteunen.

Maar laat ik eerst de kwestie beschrijven.

Pandjesbaas?

In 2011 had Bernhard, samen met drie andere beleggers onder de naam Pinnacle BV., 90 panden in Amsterdam in bezit, zo maakte het AD bekend. In november 2017 schreef Het Parool dat Bernhard intussen 102 panden in Amsterdam in zijn bezit had. Later in diezelfde maand, werd bekend dat Bernhard via verscheidene bv’s nog veel meer vastgoed in bezit heeft. Het gaat om 590 Nederlandse adressen, waarvan 349 in Amsterdam.

De krant Het Parool sprak met huurders en belangstellenden van de panden van Bernhard. Zij zijn geconfronteerd met voorwaarden die in strijd zijn met de regels, bijvoorbeeld over grote groepen in een huis en het betalen van sleutelgeld. De prins, die overigens in een officiële verklaring de investering kenschetste als diens “pensioenvoorziening”, gaf hierop aan te gaan uitzoeken of er in strijd met de regels is gehandeld.

Tegenover de Volkskrant verklaarde Bernhard dat van het betalen van sleutelgeld geen sprake is, en dat de makelaar in kwestie niet namens hem opereert. In hetzelfde Volkskrant-artikel sprak emeritus hoogleraar staatsrecht Joop van den Berg het vermoeden uit dat Bernhard door de gemeente Amsterdam tot zondebok wordt gemaakt om de aandacht af te leiden van het gemeentelijk woningbeleid.

De Prins en zijn onroerend goed

In de astrologie is er een speciaal teken-huis dat te maken heeft met woningen en onroerend goed. In het geval van de Prins is dat het teken Stier (omdat het IC erin staat) , met daarin de planeet Saturnus.

Omdat Stier te maken heeft zijn onroerend goed is de planeet van Stier, Venus, ook van groot belang. Die planeet heeft specifiek te maken met dat onderwerp in zijn leven.

Waarom kwam dat in opspraak eind 2017? Daarvoor hebben we het jaarteken nodig.

Jaarteken Boogschutter

Zoals de tabel laat zien (afkomstig uit Planetdance), was het teken Boogschutter het jaarteken van de Prins, lopend van zijn verjaardag in 2016 tot zijn verjaardag in 2017 (de reden waarom er ineens met de 24e gewerkt wordt in plaats van zijn geboortedag de 25, heeft te maken met de exacte terugkeer van de zon op zijn positie in de geboortehoroscoop. Soms is dat een dag eerder).

Het jaarteken laat zien wat er op de agenda gezet wordt in iemands leven in een bepaald jaar. Omdat het teken Boogschutter van de prins aan de beurt was en we zien dat de planeet Venus erin staat, spelen de onderwerpen van Venus er een rol in. En zijn Venus gaat over onroerend goed, zij is de representant ervan in zijn horoscoop.

In de horoscooptekening zien we dat de planeet Saturnus - als transit - in Boogschutter stond, en nog wel precies op Venus in de geboortehoroscoop van de prins (binnencirkel). En dit zijn allebei de planeten die in zijn geboortehoroscoop het huizenbezit aanwijzen!

Hiernaast zien we de positie van Saturnus (buiten de cirkel) op 25 november (zijn verjaardag). Dat was de dag dat de Volkskrant over de affaire publiceerde, met als ondertitel: "Wat heeft Bernhard jr. nu eigenlijk verkeerd gedaan?" waarin de hele affaire feitelijk wordt afgedaan als onschuldig.

Voor zover ik weet is daarmee de kwestie met een sisser afgelopen, ik heb geen verdere berichten meer erover gehoord of gelezen. Die goede afloop kan met Venus te maken hebben, dat is over het algemeen een goedgunstige planeet.

Een andere reden is dat Saturnus eind december 2017 het teken Steenbok binnenliep. Steenbok is het teken waar Saturnus nauw mee verwant is. Het effect daarvan is dat de betreffende planeet vaak een goede uitkomst geeft.

2018 - nog een staartje?

Op 25 december 2017 schoof het jaarteken naar het teken Steenbok, de ascendant van de prins.

Omdat Saturnus de planeet is van het teken Steenbok zet dit alle onderwerpen op de agenda waar deze planeet over gaat in deze horoscoop (en daarom is de geboortetijd zo belangrijk, anders weten we dat niet).

Zoals gezegd en hierboven is uitgelegd heeft Saturnus in de horoscoop van de prins te maken met onroerend goed. De kans bestaat dus dat dit onderwerp nog een staartje krijgt.

Het wordt als het ware door Saturnus opnieuw op de agenda gezet.

Ik ben benieuwd of het nog een staartje krijgt.

Wil je hier meer van weten? Kom op cursus (start op 10 maart 2018 in Overlangel).

Wil je weten hoe Kronos/Saturnus in jouw horoscoop werkzaam is? Kom op consult.


Uitgelichte berichten
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page