top of page

Camiel (Tr)Eurlings

“Want het Lot heeft voor iedereen een onveranderlijke actualisering van uitkomsten verordend […] Want sommige mensen verheffen zij om vervolgens neer te kunnen werpen, anderen worden neergeworpen in een lage staat om hen vervolgens nog briljanter te verheffen”

Vettius Valens (2e eeuw na Chr) boek 5, hoofdstuk 6

Op vrijdag 5 januari liet Camiel Eurlings het IOC weten terug te treden als lid van het Internationaal Olympisch Comité. Eurlings ligt flink onder vuur na de mishandeling van zijn ex-vriendin Tessa Rolink, ruim twee jaar geleden, in juli 2015 (dag is – mij – niet bekend). De mishandeling was ernstig.

In deze blog laat ik zien hoe de mishandeling terug is te zien in de horoscoop van Eurlings.

Hieronder is zijn horoscoop afgebeeld, berekend voor middernacht (Greenwich tijd), er is (mij) geen geboortetijd bekend.

Er zijn daardoor – die ontbrekende geboortetijd – een aantal dingen die we niet weten over zijn horoscoop. We weten niet wat zijn ascendantteken is, en daardoor weten we niet in welke huizen van de horoscoop zijn planeten terecht komen. Op zich is dat allemaal tamelijk vitale informatie voor goede horoscoopduiding, maar in dit geval is de locatie van de planeten in de tekens van de zodiak informatief genoeg.

Op basis van een horoscoop zonder geboortetijd weten we namelijk vrij goed in welke tekens de planeten zich bevinden. De enige mogelijke uitzondering daarop is de Maan, want die legt ongeveer 12 graden afstand per dag af. We zien haar in deze middernachthoroscoop in de zesde graad van Stier staan (c). Dat betekent dat ze die dag ergens tussen 6 en (hooguit) 18 graden kan staan. Dus ook het maanteken is bekend: Stier. ​​

De kwestie

In december 2015 deed een ex-vriendin aangifte tegen Eurlings vanwege zware mishandeling. Zij zou in juli 2015 door hem zijn aangevallen. Ze zou daarbij oogletsel, gescheurde oorlellen en een gebroken elleboog hebben opgelopen, alsmede een hersenschudding. In juli 2016 deed Eurlings aangifte tegen haar, omdat de aangifte die zij had gedaan volgens een verklaring van Eurlings’ advocaat Geert-Jan Knoops zou berusten op feitelijke onjuistheden. De aangifte betrof poging tot afpersing en smaad. De aangifte van Eurlings tegen zijn vriendin werd geseponeerd omdat er onvoldoende bewijs was.

In september 2016 besloot het Openbaar Ministerie (OM) Eurlings te vervolgen voor “eenvoudige mishandeling” van zijn toenmalige vriendin. Voor de zitting vroeg het OM aan Eurlings om conflictbemiddeling te starten met zijn ex-vriendin – een gebruikelijke aanpak bij juridische procedures rond huiselijk geweld. Het slachtoffer wilde echter niet meewerken aan mediation. Eurlings ging in maart 2017 akkoord met een transactie (schikking) die hem door het OM, in plaats van openbare behandeling door de strafrechter, werd aangeboden. Onderdeel van de transactie was een taakstraf van veertig uur. Diverse publicitaire acties van Eurlings en zijn advocaat voorkwamen niet dat de roep om het vertrek van Eurlings als lid van het IOC en NOC*NSF steeds luider werd, waarop hij op vrijdag 5 januari 2018 terugtrad als lid daarvan.

De planeet Mars

Alle vormen van geweld scharen we als astroloog onder de eigenschappen van de planeet Mars. De conditie van deze planeet in Eurlings’ horoscoop kan iets onthullen over het incident waar zijn vriendin het slachtoffer van werd.

Vooraf moet gesteld worden dat ieder van ons de planeet Mars in zijn horoscoop heeft. Maar zoals duidelijk zal zijn leidt dat niet bij ieder van ons tot een gewelduitbarsting, hoe incidenteel misschien ook. Maar we weten ook dat sommige mensen van nature gewelddadig zijn, of, in mildere vorm, ervan houden zich in riskante situaties te begeven. Dat kan variëren van een hobby als bungeejumpen of skydiven in een wingsuit, tot kooivechten of wapens verzamelen en ermee schieten. Maar ook een vak als slager, chirurg en tatoeëerder, waar gewerkt wordt met messen, scalpels of scherpe naalden, zijn allemaal dingen die aangewezen – en veroorzaakt kunnen – worden door de planeet Mars in iemands horoscoop. Hoe zit dat dan bij Eurlings?

Eurlings en zijn Mars

Nou zal iedereen het met me eens zijn dat Eurlings er niet uitziet als een kooivechter, een slager of als iemand die regelmatig in vechtpartijen verwikkeld raakt. Er moet dus in iemands horoscoop een aanleg of voorliefde te zien zijn voor dergelijke ‘bloodsports’. Als dat niet het geval is, wat ik vermoed bij Eurlings, moeten we het geweld dat hem ten val bracht beschouwen als een betreurenswaardig incident. Niettemin hebben we dan de planeet Mars nodig om het incident te verklaren.

Zo’n astrologische verklaring is er.

Mars in het teken Stier

In de astrologie is het belangrijk te weten of een planeet zich ‘thuis’ voelt in een bepaald dierenriemteken of niet. In het geval van Mars zijn dat zijn de tekens Ram, Schorpioen en Steenbok. Afhankelijk van (belangrijke) verdere horoscoopcondities zijn dit normaliter de ‘thrill seekers’. In dat geval functioneert hij min of meer hoe het hoort, binnen de regels en normen die gelden en die algemeen aanvaard worden. Zijn gedrag en uitingen zijn acceptabel en ‘gewoon’, het is dan ‘hoe het hoort’ met het gedrag van Mars.

In tekens die daar tegenover liggen, dus respectievelijk Weegschaal, Stier of Kreeft, voelt Mars zich niet thuis. Staat Mars in Weegschaal, Stier of Kreeft, dan is er een risico dat Mars niet precies weet hoe hij zichzelf moet ‘doen’. Dat kan ertoe leiden dat de planeet en de manier waarop men hem gestalte geeft problemen of debacles veroorzaakt.

Aangezien Eurlings in de problemen kwam door het gebruik van geweld, kunnen we wel stellen dat zijn Mars in Stier de aanleiding was van dit debacle.

Dat heeft de volgende redenen.

De (on)deugd van Mars

Aristoteles (Geboren 384 v. Chr., overleden 322 v. Chr), ontwikkelde een deugdenleer die toepassing vindt in de astrologie en die handelt over de juiste proporties. Over de juiste manier van handelen. Deugd is volgens Aristoteles het juiste midden kiezen tussen twee extremen: een teveel en een tekort. Deze gulden middenweg moet steeds gezocht worden in iedere nieuwe de situatie.

De archetypische deugd van Mars is de moed, met als vanzelfsprekend klassiek voorbeeld de dapperheid in de oorlog. Hieruit blijkt ook dat moed het karakter heeft van zelfoverwinning. Maar moed heeft een veel bredere strekking. Overal waar men op de proef wordt gesteld is moed nodig

Voor de planeet Mars ziet het midden en de twee uitersten van zijn gedrag er ongeveer als volgt uit.

Wat was de aanleiding van Eurlings´ uitbarsting?

Astrologen zijn goed in staat om oorzaken, redenen en aanleidingen te vinden voor bepaalde verschijnselen. In het geval van Eurlings kunnen we proberen vast te stellen wie of wat de aanleiding was van het geweldsincident, of wie of wat er het slachtoffer van was.

Daarvoor gebruiken we de planeet die de gastheer is van – in dit geval - Mars. Omdat Mars in Stier staat is de planeet Venus degene die hem (Mars) moet voorzien van materiaal om zijn martiale neigingen op te kunnen botvieren. De planeet Venus is de godin van de liefde, en staat astrologisch (in de horoscoop van mannen) daarom symbool voor onder andere … vrouwen, relaties, vriendschappen en de perikelen daarin.

Conclusie

We moeten niet vergeten dat deze uitbarsting van Eurlings vermoedelijk – voor zover wij weten – een eenmalige gebeurtenis was. We mogen uit deze astrologische gegevens niet concluderen dat Eurlings een gewelddadig persoon is die zijn partners regelmatig een oplawaai geeft. Maar het hele incident is wel illustratief voor de manier waarop Mars in zijn horoscoop er informatie over geeft.

Het feit dat het hem ten val bracht mogen we niet zomaar baseren of concluderen uit deze locatie van Mars in Stier. Daarvoor hebben we meer astrologische informatie nodig, die helaas ontbreekt omdat we zijn geboortetijd niet weten.


Comments


Uitgelichte berichten
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page